De cliëntenraad sociaal domein adviseert het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het beleid in het sociaal domein van Eindhoven.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de inwoners van Eindhoven die op welke wijze dan ook te maken hebben met het sociaal domein. Of het nu om u zelf gaat of iemand die u kent.

De cliëntenraad geeft onafhankelijk en deskundig advies over het beleid van de gemeente Eindhoven. Dit doet zij door gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein en hun eigen ervaring.

De leden van de cliëntenraad hebben allemaal ervaring met of maken gebruik van het sociaal domein.

Hierdoor weten de leden wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente en des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

De cliëntenraad kan geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.
Nieuws

Ter nagedachtenis

Andries de Wit was lid van de cliëntenraad sinds maart 2019 en was voorzitter van de werkgroep Participatie en Armoede. We kennen hem als een sociaal betrokken en deskundig lid van de CRSD. Zijn langdurige werkervaring bij woningbouw Stichting Trudo als wijknetwerker en medewerker leefbaarheid betekende een schat aan ervaring en kundigheid in zijn werk […]

Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven zoekt 2 nieuwe leden

Krijg jij als inwoner van Eindhoven ondersteuning in de vorm van een bijstandsuitkering (Participatiewet) of hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet? Heb je tijd en wil jij invloed hebben op wat de gemeente ontwikkelt, bedenkt en uitvoert in het Sociaal Domein? Heb je bovendien ook affiniteit met jeugd en/of onderwijs?Als jij […]

Afscheid van wethouder Renate Richters op 4 april 2022

11 april 2022 heeft Renate Richters de cliëntenraad uitgenodigd om afscheid te nemen en ons te bedanken voor onze inzet. Dankjewel Renate, namens ons alle goeds voor de toekomst! Na de foto’s volgt het afscheidswoordje dat is uitgesproken door Ad den Hartog. Afscheidswoordje uitgesproken door Ad den Hartog bij het vertrek van wethouder welzijn Renate […]